INTERVIEW met lector Leo Klienbannink

Internationalisering van het hoger onderwijs en midden- en kleinbedrijf

Internationaal georiënteerd zijn en blijven

Voor een wereldstad als Rotterdam is het belangrijk om internationaal georiënteerd te zijn en te blijven. “De continue ontwikkeling, maakt dat Rotterdam zich moet verhouden tot de stedelijke ontwikkeling van andere metropolen en daarmee de bedrijven en hogescholen in Rotterdam” vertelt lector Internationalisering Leo Klienbannink. “Welke kennisontwikkelingen zijn daarbij nodig? Die vraag staat centraal binnen mijn onderzoek.”

Wat is internationalisering?

“Dat is meteen een lastige vraag. Internationalisering is voor iedereen anders. Als je kijkt naar onze twee belangrijkste doelgroepen, onderwijs en bedrijfsleven, dan zie je dat zij er beiden iets heel anders onder verstaan. Van oudsher is er een hele sterke onderwijsbenadering waarbij met name mobiliteit centraal stond. Het bedrijfsleven verstaat onder internationalisering een bepaalde houding en gedrag, maar ook een strategie om te groeien dan wel te overleven. Er is niet één definitie, het is een breed begrip waar verschillend invulling aan gegeven kan worden. Het lectoraat richt zich op de twee belangrijkste doelgroepen van het kenniscentrum; onderwijs en bedrijfsleven.”

“De continue ontwikkeling maakt dat Rotterdam zich moet verhouden tot de stedelijke ontwikkeling van andere metropolen”

Leo Klienbannink

Internationalisering in het onderwijs

“De laatste jaren zie je een verandering. Gaandeweg is er een betekenisvollere definitie gegeven aan internationalisering en zijn we steeds meer gaan kijken naar wat we van de wereld kunnen leren. Hoe internationaal is ons onderwijsprogramma? En welke internationale competenties hebben onze studenten nodig? De zogenoemde 21st century skills. Internationalisering zit in alles verweven. Het moet geen doel op zich worden, maar een rode draad door een opleiding.”

Internationalisering in het mkb

Ook voor het mkb is het belangrijk internationaal gericht te zijn. Grenzen vervagen en ontwikkelingstijden zijn korter geworden. “Als onderneming kan je niet achterblijven en het mkb moet internationaliseren om geen slag te missen. Met ons onderzoeksteam hebben wij onderzoek gedaan naar internationalisering en hebben inmiddels onder meer dan 100 mkb-bedrijven een enquête gehouden. Hierin hebben we gevraagd hoe zij naar internationalisering kijken en wat zij van onze studenten als toekomstige werknemer verwachten. De uitkomsten gebruiken wij om de mkb’ers te adviseren over internationalisering en het onderwijs te optimaliseren.”

Internationalisering binnen Hogeschool Rotterdam

In opdracht van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft Leo samen met Centre of International Affairs (CoIA), Concernstrategie (CcS) en het Internationaliseringsplatform (IP) de Driehoek Internationalisering ontwikkeld. Een handige tool die opleidingen van Hogeschool Rotterdam helpt invulling te geven aan internationalisering.

Driehoek Internationalisering

“De driehoek bestaat uit verschillende niveaus. Bovenaan staat de boodschap van Hogeschool Rotterdam met daaronder de pijlers inclusiviteit, sensitiviteit en diversiteit. De grijze laag eronder richt zich op inhoud geven aan de opleidingen. Hoe dit gefaciliteerd kan worden staat beschreven in de onderste, blauwe laag.” De driehoek is interactief gemaakt. Door op een element te klikken verschijnt een voorbeeld hoe deze in de praktijk kan worden gebracht.

Driehoek Internationalisering - Hogeschool Rotterdam

Openbare les

Op 24 mei 2018 geeft Leo Klienbannink zijn openbare les waar hij zijn onderzoeksagenda voor de komende jaren omtrent internationalisering zal presenteren. De twee onderzoeksgroepen ‘21st century skills’ en ‘Internationlisering van het mkb’ komen aan het woord en presenteren hun bevindingen tot nu toe. Ook belicht Leo hoe Hogeschool Rotterdam tegen internationalisering aankijkt.

Voor onderzoek in de toekomst heeft Leo wel ideeën. “We doen al veel op het gebied van internationaliseren, maar wat is de impact hiervan? Daar wordt momenteel nog geen onderzoek naar gedaan. Daar zou ik me in de komende jaren op willen richten.”

Dit artikel direct delen: