INTERVIEW met Michel Driessen

Bouwen aan de “innovatiekeuken” van Verstegen

Verstegen Spices & Sauces is in 1886 opgericht, maar wil graag jong blijven. Dat vraagt innovatie en nieuwe kennis. Directeur Michel Driessen van Verstegen zoekt naar manieren om het vernieuwingsvermogen van de onderneming te vergroten. Het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam ondersteunt daarbij en biedt studenten tegelijkertijd een interessante leerervaring. Michel Driessen geeft een kijkje in de ‘innovatiekeuken’.

Wat was voor u de aanleiding om de samenwerking met Hogeschool Rotterdam te zoeken?

"Om Verstegen toekomstbestendig te maken zijn we op verschillende fronten bezig met vernieuwing. Denk hierbij aan thema’s als het reduceren van verspilling en het digitaliseren en optimaliseren van het bestelproces. Bij vernieuwing hoort een frisse open blik. Studenten hebben deze en kunnen ons helpen oplossingen te vinden voor vraagstukken die spelen. Ze geven ons nieuwe verrassende input en bieden ons oplossingen waar wij niet standaard aan denken."

Kunt u schetsen hoe de samenwerking concreet vorm krijgt?

"Het is een meerjarig onderzoekstraject als vervolg op een voorstudie over Smart Industry uit 2016. In de eerste fase heeft de nadruk gelegen op het inventariseren van data binnen productieprocessen. Dat is uitgevoerd door studenten van de minors International Management en Logistiek & Economie en afstudeerders van de instituten Commercieel Management en Financieel Management. Na analyse van de eindrapporten van de studenten is in september 2017 de volgende fase van het onderzoek gestart. Studenten van het Fieldlab Digital Economy hebben een digitaliseringsagenda opgesteld. Februari dit jaar is een zestal afstudeerders van vijf verschillende opleidingen gestart met onderzoeken op de gebieden digitalisering, interne logistiek, online platformen en strategie. Komende jaren gaat het onderzoeksproject door. De onderzoeken die volgen borduren voort op behaalde resultaten en zijn gericht op het versterken van het innovatievermogen van Verstegen. Dit onderzoekstraject helpt ons te innoveren en mee te bewegen met exponentiële veranderingen in onze omgeving."

"De studenten helpen ons onze 'innovatiekeuken' in te richten en dat is zeer waardevol."

Michel Driessen

Vorig jaar is de samenwerking gestart en zijn de eerste studenten gestart met hun onderzoeken. Hoe heeft u dit ervaren?

"Heel anders dan ik me vooraf had voorgesteld. De zienswijze van studenten is heel interessant. Wat mij zeer verraste was dat de aanwezigheid van de studenten zorgde voor een enorme betrokkenheid van de mensen hier binnen Verstegen. Ze waren erg enthousiast en werden getriggerd om met de studenten samen projecten aan te pakken."

Doet u nog iets om die samenwerking te stimuleren?

"Zo min mogelijk. Bewust stuur ik hierin minimaal. Niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar omdat ik wil dat de motivatie om met de studenten samen te werken vanuit de medewerkers zelf komt. Zij moeten hier enthousiast van worden. Omdat ik niet stuur, is er wel een risico dat het project een andere kant op gaat dan wat ik voor ogen heb. Maar dat is tegelijkertijd het leuke aan het project. Overigens hebben we een stuurgroep vanuit Verstegen en Hogeschool Rotterdam; het is natuurlijk vrij uniek dat beide organisaties er zo bovenop zitten."

Waar ziet u kansen voor de studenten om nog meer uit dit onderzoeksproject te halen?

"Wat ik erg goed vind is dat de studenten binnen Verstegen in een multidisciplinaire samenstelling werken, dus een groep studenten afkomstig van verschillende opleidingen. Veel problemen zijn niet vanuit één studierichting op te lossen. Studenten moeten met elkaar en met onze mensen samenwerken. Dat zorgt voor een dynamische benadering van vraagstukken. Daar zit een grote meerwaarde.

Wat ik wel zie is dat studenten erg vanuit hun eigen leerdoelen denken. En dat snap ik, want dat hoort nu eenmaal bij een bepaalde systematiek van een opleiding, maar naar mijn idee worden studenten hierdoor wel beperkt in hun vrijheid. Ik gun de studenten een ruimere blik in de vorm van oplossingen die ze mogen bieden. Net dat beetje speelruimte kan zorgen dat de student zichzelf overstijgt."

Studenten moeten met elkaar en met onze mensen samenwerken. Dat zorgt voor een dynamische benadering van vraagstukken. Daar zit een grote meerwaarde."

Michel Driessen

Welke meerwaarde vindt u het kenniscentrum hebben in de samenwerking met Hogeschool Rotterdam?

"Het kenniscentrum heeft de verschillende onderzoeksthema’s uitgewerkt en bewaakt de kwaliteit van het onderzoek. Ik ben zeer tevreden over de samenwerking en zie ook het nut van deze tussenschakel. Wij hebben ons vraagstuk bij het kenniscentrum neergelegd en er is een invulling op maat gegeven aan ons project. Het probleem is in kaart gebracht en daaraan zijn opleidingen gekoppeld die hierin vanuit hun expertise mee kunnen denken. Wij kennen de weg niet binnen de hogeschool en daarom is het juist prettig dat het kenniscentrum dit voor ons geregisseerd heeft."

Het kenniscentrum gaat jullie verhaal omzetten in een case study zodat het als lesmateriaal gebruikt kan worden. Wat vindt u hiervan?

"Ik vind dat zo veel mogelijk studenten de kennis die wij hier ontwikkelen tot zich moeten kunnen nemen. Binnen Verstegen zijn wij heel praktisch ingesteld en we zitten midden in het proces van vernieuwing. Het is juist gaaf om zo’n concrete uitdaging aan studenten voor te leggen en zodat zij de opgedane theoretische kennis kunnen omzetten in een praktische aanpak. Zo krijgen ze toegang tot twee werelden."

Deel dit artikel: