INTERVIEW met lectoren Arjen van Klink en Kees Machielse

"De economie verandert en dat raakt ons allemaal"

Ondernemen in de breedste zin van het woord

De wereld verandert in sneltreinvaart. Bestaande beroepen verdwijnen of veranderen, bijvoorbeeld als gevolg van de automatisering en er ontstaan nieuwe beroepen. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden van studenten én docenten. En dus ook om een verandering van het onderwijs. In de werkplaats Nieuwe Bedrijvigheid verkent Hogeschool Rotterdam dit thema.

Arjen van Klink, directeur Kenniscentrum Business Innovation, leidt de werkplaats Nieuwe Bedrijvigheid die in januari 2018 van start ging. “Eén van onze belangrijkste doelen is: een ondernemende houding stimuleren bij studenten en docenten. Daarmee bedoelen we niet dat elke student of docent een eigen bedrijf moet starten. Het gaat ons erom dat ze openstaan voor vernieuwing. En voor de kansen die nieuwe bedrijvigheid biedt”, zegt Van Klink. “Om dat te kunnen realiseren moet vooral ook de hogeschool zelf vernieuwender en ondernemender worden”, vult Kees Machielse aan. Machielse is lector bij Kenniscentrum Duurzame HavenStad en geeft samen met Van Klink vorm aan de werkplaats Nieuwe Bedrijvigheid.

Next Economy

Volgens Machielse en Van Klink kunnen studenten en docenten veel van elkaar leren. “Daarom willen we studenten en docenten van verschillende opleidingen meer laten samenwerken. Dat bijvoorbeeld een Finance-student een IT-student helpt met de financiële kant van zijn internetbedrijfje. Of dat een marketingstudent meedenkt over het creëren van naamsbekendheid”, zegt Van Klink. Machielse legt uit dat ondernemerschap en nieuwe bedrijvigheid verder gaan dan economische groei: “Het gaat ook om vragen als: hoe kunnen we onze samenleving duurzamer maken? Of: hoe ziet het beroep van de toekomst eruit en welk onderwijs past daarbij?” Van Klink vervolgt: “We willen met de werkplaats aansluiten bij de Roadmap Next Economy. Het doel van die roadmap is om als regio Rotterdam-Den Haag voorop te lopen bij de wereldwijde transformatie naar een nieuwe economie. Belangrijke pijlers van die transformatie zijn: digitalisering, energietransitie en de circulaire economie. Op die vlakken kunnen onze studenten een grote rol spelen én liggen mooie kansen voor nieuwe bedrijvigheid.”

“Eén van onze belangrijkste doelen is: een ondernemende houding stimuleren bij studenten en docenten."

Arjen van Klink

Samenwerken

InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, is belast de uitvoering van de Roadmap Next Economy. Gerbert van der Wal is Hoofd Business Development bij InnovationQuarter en doet daarnaast mee aan de werkplaats Nieuwe Bedrijvigheid. Van der Wal: “De ruim 35.000 studenten van Hogeschool Rotterdam vormen straks een belangrijk onderdeel van de Next Economy. Ik vind dan ook dat Hogeschool Rotterdam en het regionale bedrijfsleven intensiever moeten gaan samenwerken. Koppel bijvoorbeeld een groepje studenten aan een havenbedrijf en laat ze meedenken over slim en duurzaam transport in de Rotterdamse haven.” Machielse: “Helemaal mee eens. Hogeschool Rotterdam heeft een enorm netwerk binnen het regionale bedrijfsleven. Die connecties kunnen we veel beter benutten.”

De Werkplaatsen

De strategie en onderwijsvisie van Hogeschool Rotterdam is vastgelegd in ‘Onze Agenda, opleiden in Rotterdam voor de wereld van morgen.’ Dit strategische document is uitgewerkt in een aanpak voor komende jaren: 'Ons WERKplan'. In het WERKplan worden de gemeenschappelijke waarden afspraken omschreven: het bieden van inclusief, hoogwaardig onderwijs dat sterk is verbonden met het werkveld en praktijkgericht onderzoek.


Om de ambities te realiseren zijn 8 werkplaatsen ingericht. Dit zijn open netwerken waarin docenten, lectoren, medewerkers en leidinggevenden vanuit de hele hogeschool samenwerken.

Elke WERKplaats heeft een eigen thema:


  1. WERKplaats Hogeschool
  2. WERKplaats Masteropleiding
  3. WERKplaats Techniek
  4. WERKplaats Economie
  5. WERKplaats Inclusieve pedagogiek en didactiek
  6. WERKplaats Onderwijstechnologie
  7. WERKplaats Internationalisering
  8. WERKplaats Nieuwe bedrijvigheid