Nieuwe onderzoeksagenda Kenniscentrum Business Innovation

In 2017 maakte het kenniscentrum een compleet nieuwe start. In samenspraak met de regio, diverse midden- en kleinbedrijven (mkb) en het onderwijs werd er een nieuwe onderzoeksagenda opgesteld die nauw aansluit bij de Roadmap Next Economy. De onderzoeksfocus werd gericht op het inspireren van onderwijs en bedrijfsleven met kennis over vernieuwing van het mkb. Een herpositionering die bijdraagt aan een nauwere aansluiting bij het onderwijs én het mkb.

Het praktijkgericht onderzoek van Kenniscentrum Business Innovation richt zich op de thema’s innovatie en economie. “In het nieuwe onderzoeksprogramma richten we ons meer vraagstukken die spelen binnen het mkb en de regionale economie” legt programmadirecteur Arjen van Klink uit. “Uitgangspunt hierbij is de Roadmap Next Economy en de vraag hoe bedrijven binnen het mkb de transitie naar de nieuwe economie kunnen maken. Onze onderzoeken programmeren wij door middel van onderzoeksprojecten in het onderwijs, zodat studenten en docenten nauw betrokken worden. Zo versterken we elkaar.”

Nieuwe onderzoeksagenda

De onderzoeksagenda kent drie onderzoekslijnen:


  • Circular economy: Hoe kunnen ondernemingen het verbruik van materialen en energie terugdringen en een kringloopeconomie ontwikkelen?


  • Digital economy: Hoe kunnen ondernemingen hun productieketen en productieproces digitaliseren en kansen van nieuwe technologiën benutten?


  • Start-up economy: Hoe kunnen starters succesvol groeien en hoe kan maatschappelijk ondernemerschap worden ontwikkeld?

Lancering

Op 8 februari lanceerde het kenniscentrum tijdens een seminar de nieuwe onderzoekslijnen.