Contact

Telefoonnummer: 010 - 794 44 41

E-mailadres: businessinnovation@hr.nl

Bezoekadres

Kralingse Zoom 91

3063 ND Rotterdam

Postadres

Postbus 25035 

3001 HA Rotterdam

Colofon

1e editie, 2018

© Leo Klienbannink


Dit boek is een uitgave van Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Business Innovation

Postbus 25035

3001 HA Rotterdam


De copyrights van de afbeeldingen (figuren en foto’s) berusten bij

Hogeschool Rotterdam en de makers tenzij anders vermeld.


Deze publicatie valt onder een Creative Commons NaamsvermeldingNietCommercieel-GelijkDelen4.0 Internationaal-licentie.


Beeld: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Business Innovation, Shutterstock

Vormgeving: Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Business Innovation