Dankwoord

Na vele jaren in internationaal onderwijs, bij de ISER (HES) en IBMS (HR), was de kans om lector internationalisering te worden bij de RBS een gelegenheid om internationalisering breder op de kaart te zetten. Bijna acht jaar als onderwijsmanager IBMS is een lange periode. Een enorme groei maakte de opleiding door. De belangstelling voor de Engelstalige, internationale opleiding was groot. Kon je je eerst nog voldoende met de inhoud bemoeien, allengs werd dat door de organisatie van de opleiding moeilijker. Maar met enorm veel plezier heb ik de opleiding mogen aansturen, met veel enthousiaste collega’s. Internationale collega’s, met een diversiteit aan cultuur en internationale onderwijs- en praktijkervaring. Een intercultureel ecosysteem, dynamisch en veerkrachtig. Die kennis en ervaring komt in bijzondere mate van pas als lector internationalisering. Daar moet ik alle ontmoetingen en samenwerking met RBS-staf voor koesteren.

Vanaf september 2016 werk ik voor het Kenniscentrum Business Innovation. Daar ontmoette ik vanaf het begin veel support van mijn mede-lectoren Peter Ester, Guy Bauwen, Arie de Wild en Maaike Lycklama a Nijeholt als ook van Ron Ainsbury en prorammadirecteur Arjen van Klink. Een mooi team om samen en in verbinding met lectoren van andere kenniscentra onderzoek te doen ten einde onderwijs en praktijk betekenisvoller te maken. Ik voel me gesteund door Hanneke Torij, lector geboortezorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie, medelid van de Directietafel Internationalisering.

Dank ook aan de andere leden van de Directietafel Internationalisering, Maarten van Ogtrop, Wijnand van den Brink, Mirjam van den Bosch, Jeroen Oversier, die de ontwikkelingen rondom internationalisering ondersteunden. Vooral de Driehoek Internationalisering, in co-creatie met Enny Kraaijveld (CoIA) en Lisanne Broos (CcS), eveneens leden van de directietafel internationalisering, werd zodoende een tool om internationalisering verder te ontwikkelen door opleidingen en instituten.

Maar ook de leden van het Inspiratieplatform Internationalisering, waarin Ron Bormans namens het CvB meediscussieerde, en de leden van de WERKplaats Internationalisering, hebben mij veel inspiratie en motivatie gegeven internationalisering contextrijk en betekenisvol te maken.

Tot slot mag ik de leden van de onderzoeksgroepen 21st Century Skills, Helen de Haan-Cao, Monique Abbenbroek, Tineke van der Gaast, Cora Santjer, Koen van der Kooy, en Internationalisering MKB Rotterdam, Sonja Blankenstein, Daniëlle Bouwman, (Koen van der Kooy), niet vergeten voor de intensieve samenwerking en het praktijkgerichte onderzoek. De praktijk draagt hieraan bij en wordt vertegenwoordigd door o.a. Jan Pieters (MKB Rotterdam), Sjaak Pappe (Hofstede Insights) en Natasha Stroeker (Tweede Kamer, Analyse en Onderzoek).

Ik ontmoet veel positiviteit om internationalisering (met de boodschap van de Driehoek Internationalisering) vorm te geven tegen de achtergrond van de opleiding en het beroepsprofiel. Die positiviteit wil ik verduurzamen.

Leo Klienbannink

Biografie Leo Klienbannink