Samenvatting

Internationalisering is niet meer weg te denken uit onderwijsorganisaties en onderwijsprogramma’s. Studenten met een internationale ervaring, in het buitenland of in de eigen omgeving, hebben meer kansen op de internationale arbeidsmarkt. Met een blik op de wereld en een houding en gedrag van een wereldburger kunnen zij trends scannen en mogelijkheden voor zichzelf creëren. Wij stimuleren en steunen studenten in hun (internationale) ambities.

Er zijn vele definities van internationalisering over de jaren geformuleerd en gepubliceerd naar aanleiding van (arbeidsmarkt)onderzoek en onderwijsontwikkeling. Het is voor onderwijsprogramma’s belangrijk om een duidelijk beeld en heldere definitie te hebben vanuit de onderwijsorganisatie en vanuit het beroepsperspectief. Hogeschool Rotterdam heeft als professionele leergemeenschap een boodschap gedefinieerd die de positie, de profilering en de verantwoordelijkheid van de hogeschool naar de (regionale) omgeving en gemeenschap verwoordt. Onderwijsprogramma’s verbinden zich aan deze boodschap vanuit het beroepsprofiel met oog voor het nationaal, (inter)nationaal (partners en netwerken) en beroepsperspectief (bedrijfsnetwerken en platforms).

Internationalisering in het hoger onderwijs omvat vele aspecten van internationalisering: internationalisering van het curriculum, de international classroom, internationalisation@home, interculturele sensitiviteit, diversiteit en inclusiviteit, mobiliteit, internationale competenties en leeruitkomsten, internationaal onderzoek, projecten en partnernetwerken, 21eeeuwse vaardigheden. De verbindende elementen van deze aspecten zijn: het delen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en betekenisvolle ervaringen van internationalisering die leiden tot een houding en gedrag die de student in staat stelt voor de internationale arbeidsmarkt in aanmerking te komen.

We moeten een duurzame relatie aangaan met het beroepenveld. In samenwerking met bedrijven en organisaties zullen we hybride onderwijsleervormen en ecosystemen ontwikkelen die de kwaliteit van internationaliseren ten aanzien van kennis, vaardigheden en arbeidsmarktperspectief zal verbeteren. Die verbeterslag geldt ook voor de professionalisering van docentenstaf en serviceverleners.

Er is een sterke focus op 21eeeuwse vaardigheden of internationale vaardigheden. We refereren daarbij aan geletterdheid, competenties en vaardigheden zoals creativiteit, communicatie/taalvaardigheid, aanpassingsvermogen, initiatiefrijk zijn, doorzettingsvermogen, nieuwsgierigheid, rekenvaardigheid, veerkracht tonen, analytisch en kritisch denken, maar ook aan mindset van exploreren en experimenteren, disruptief willen zijn. We beseffen dat in een wereld, economie en gemeenschap, in transitie vaardigheden opnieuw worden geformuleerd, vaardigheden doorontwikkeld worden, ‘nieuwe’ vaardigheden het licht zullen zien.

Onderzoek is essentieel om een creatieve en betekenisvolle bijdrage te leveren aan internationaliseren. Daartoe kan van pressure cookers, field labs en solution labs een explorerende werking uitgaan met betrekking tot de diversiteit aan aspecten van internationalisering. Het is belangrijk om de triple helix (hoger onderwijs-onderzoek/beroepenveld/overheid) en onderwijsnetwerken op regionaal en (inter)nationaal niveau vanuit samenwerking en gemeenschappelijke doelen in te zetten om kennis en expertise van internationalisering te creëren.

Deel deze publicatie: